Ing. Peter Pellegrini
V pozícii Digitálneho lídra sa budem v prvom rade snažiť, aby táto pozícia bolo vnímaná ako most medzi verejnou a odbornou sférou, aby som bol nápomocný pri realizácií takých myšlienok a vytváraní takých podmienok, ktoré prinesú zlepšenie každodenného života  občanov.